تکنولوژی USAردیاب cobraz100 یکی از بهترین ردیاب های جهان به شمار می رود. از نظر

قدرت و حذف ذرات ، تفکیک و نقطه یابی و …

قدرت این دستگاه شمارو با بالاترین دقت از فاصله ۱۸۰۰ متری تا هدف و نقطه مورد نظر

می کشاند.

و نقطه مورد نظر را جمع کرده و روی این نقطه یا هدف شردع به چرخش می کند.

این ردیاب برای جستجو فلات مانند طلا د، نقره ، الماس ، حفره ، برنز ، مفرخ ، کربن ( ذغال

سنگ ) ، کوزه ( سفال ) و استخوان و … این دستگاه دارای دکمه کم و زیاد کردن حساسیت

میباشد و همین عامل باعث میشود تا در سیگنال های مزاحم با کارکرد این سیستم بی

نظیر تداخل نداشته باشند.

ردیاب دارای نمایشگر دیجیتالی میباشد و این امکان را به اپراتور میدهد تا در شب به راحتی

به کاوش بپردازد .